RSS Feed

Par mums


CEDEFOP (Eiropas profesionālās izglītības attīstības centrs) ir Eiropas aģentūra, kas darbojas kā objektīvs Eiropas Savienības uzziņu centrs profesionālajā izglītībā. CEDEFOP uzdevums ir izpētīt, apkopot un izplatīt informāciju par profesionālo izglītību, kā arī veicināt vienotu pieeju profesionālās izglītības problēmu risināšanai.

_______________________________________________________

ReferNet ir profesionālās izglītības uzziņu un pieredzes apmaiņas tīkls, kuru 2002.gadā izveidoja CEDEFOP un kurā sadarbojas Eiropas valstis. Tā mērķis ir nodrošināt pieaugošo pieprasījumu pēc salīdzināmas informācijas par profesionālo izglītību Eiropā.

ReferNet koordinators Latvijā ir Akadēmiskās informācijas centrs (AIC). ReferNet Latvija, atbalstot CEDEFOP aktivitātes, vāc un apkopo informāciju par profesionālo izglītību Latvijā, veic profesionālās izglītības jomas analīzi, apkopojot analīzes rezultātus ziņojumos, kā arī izplata un sniedz informāciju par nacionālām un starptautiskām norisēm profesionālās izglītības pētniecībā un politikā.

 

Profesionālā izglītība Latvijā


Profesionālā izglītība Latvijā tiek piedāvāta trīs līmeņos:

  • pamatizglītība;
  • vidējā izglītība;
  • augstākā izglītība.

Profesionālā izglītība apvieno izglītību un praktisko pieredzi (50-65% no izglītības programmas, atkarībā no programmas veida) skolā un uzņēmumā.
Profesionālā izglītība vidējās izglītības līmenī var tikt īstenota arī kā darba vidē balstītas mācības – ar elastīgu izglītības programmu, kuru īstenoto gan skolā, gan uzņēmumā.
Profesionālās izglītības iestādes, atkarībā no dibinātāja, var būt publiskas (valsts, pašvaldības) vai privātas. Izglītības iestādes, kuras nodrošina profesionālās vidējās izglītības programmas un papildus darbojas kā reģionālie metodiskie un tālākizglītības centri, un veic neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanu, var iegūt profesionālās izglītības kompetences centra statusu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem.

Profesionālās izglītības sistēmas apraksts

Profesionālās izglītības iestādes Latvijā

 

error: Content is protected !!