RSS Feed

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu seminārs „Inovāciju akadēmija 2012” (18.-19.10.2012.)

18.-19. oktobrī Ogres Valsts tehnikums organizēja profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu semināru „Inovāciju akadēmija 2012”, kurā piedalījās 108 dalībnieki: 75 audzēkņu pašpārvalžu līderi un 33 viņu konsultanti (skolotāji) no 37 Latvijas profesionālās izglītības iestādēm. Seminārs sniedza vienreizēju iespēju sapulcēties visām profesionālās izglītības iestādēm, lai iepazītu vienas otras darbu un dalītos pieredzē.

Semināra laikā dalībniekiem tika piedāvātas astoņas darba grupas:

  1. Projekti, to veidošana;
  2. Finanšu piesaiste pasākumu organizēšanai;
  3. Dienesta viesnīcas pašpārvaldes aktivitātes;
  4. Komandas saliedēšana, līdera loma tajā;
  5. Pašpārvaldes iesaistīšana skolas vai pašvaldības attīstībā;
  6. Komunikācija, informācijas aprite sociālajos tīklos, medijos;
  7. Radošās idejas;
  8. Kā uzrunāt un piesaistīt jauniešus aktīvai līdzdalībai.

Pasākuma programma ļāva katram dalībniekam apmeklēt piecas no astoņām piedāvātajām darba grupām, lai paplašinātu pieredzes apmaiņas iespējas.

Katras profesionālās izglītības iestādes pārstāvji prezentēja arī sagatavotos mājas darbus par tēmu „Pasākumu organizēšana savā skolā”. Uzdevums bija izvēlēties vienu pasākumu, vēlams ar inovatīvu skatījumu, jaunradi.

Vienlaikus visiem bija iespējams apskatīt un novērtēt izstādi, kurā redzamas skolu izveidotās planšetes, atspoguļojot telpu svētku noformējumu izglītības iestādēs.

 

Avots: VISC

6.11.2012.

error: Content is protected !!