RSS Feed

Starptautiskā konference „Kvalifikāciju ietvarstruktūru augstākie līmeņi: Arī profesionālajām kvalifikācijām?” Rīgā (23.10.2012.)

23. oktobrī (2012) Akadēmiskās informācijas centrs – Latvijas Nacionālais koordinācijas punkts rīkoja starptautisku konferenci „Kvalifikāciju ietvarstruktūru augstākie līmeņi: Arī profesionālajām kvalifikācijām?”, kas notika viesnīcā „Radisson Blu Hotel Latvija” (Elizabetes ielā 55, Rīgā).

Pasākuma mērķis bija rosināt diskusiju par kvalifikāciju ietvarstruktūru augstāko līmeņu atvērtību ne tikai Boloņas cikla kvalifikācijām, bet arī profesionālajām kvalifikācijām, un iepazīstināt klausītājus ar ārvalstu pieredzi nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru 5. un 8. līmeņu izmantošanā.

Konference bija paredzēta augstskolu un koledžu darbiniekiem, Izglītības un zinātnes ministrijas un citu ministriju darbiniekiem, valsts aģentūru darbiniekiem, darba devēju organizāciju pārstāvjiem, arodbiedrību pārstāvjiem, kā arī citu ar izglītību saistīto organizāciju pārstāvjiem un atsevišķiem interesentiem.

Ievadvārdus konferencē teica Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Lauma Sīka. CEDEFOP vecākais eksperts Jens Bjornavold apkopoja Eiropas valstu pieredzi par nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru attīstību. Eksperti no Īrijas, Francijas, Igaunijas un Lietuvas dalījās pieredzē par nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru 5. un 8. līmeņu izmantošanu savās valstīs. Apsvērumos par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 5. un 8. līmeņa atvērtības iespējām dalījās Jānis Rozenblats, Rīgas Tehniskās koledžas direktors, un Jānis Vētra, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs.

Darba kārtībā bija iekļautas arī diskusijas divās darba grupās par kvalifikāciju ietvarstruktūras 5. un 8. līmeņa attīstības iespējām Latvijā.

Konferences laikā tika nodrošināta arī video tiešraide Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Nacionālā koordinācijas punkta mājas lapās.

Konference tika rīkota Eiropas Komisijas projekta EAC-2012-0080 „EKI Nacionālo koordinācijas punktu aktivitātes ar mērķi ieviest EKI nacionālā līmenī” ietvaros.

Konferences materiāli ir pieejami Latvijas Nacionālais koordinācijas punkta mājas lapā.

 

Avots: AIC

14.11.2012.