RSS Feed

Piecās pilsētās vienlaicīgi notiks Karjeras nedēļa (26.-30.11.2012.)

No 26.-30. novembrim (2012) Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar izglītības pārvaldēm, vietējām vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm, augstskolām, jauniešu interešu centriem, bibliotēkām un vietējiem uzņēmumiem rīko Karjeras nedēļu vienlaicīgi piecās Latvijas pilsētās – Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī un Valmierā.

Pasākuma laikā jaunieši iejutīsies dažādās profesijās, pārbaudīs sevi erudīcijas spēlēs, apmeklēs uzņēmumus un tiksies ar karjeras konsultantiem, lai gūtu labāku izpratni par dažādām profesijām.

Karjeras nedēļa visās pilsētās sāksies ar skolu komandu erudīcijas spēli „Es būšu…”, lai rosinātu jauniešus domāt par nākotnes karjeru un paplašinātu zināšanas par Latvijas vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības iestāžu piedāvājumu. Tiks padziļināti iepazīta Nacionālās izglītības datu bāze NIID.LV un Euroguidance studiju ceļvedis Eiropā. Atsevišķās pilsētās īpašas aktivitātes paredzētas arī skolēnu vecākiem.

Nedēļas noslēgumā jaunieši līdzdarbosies atrakciju parkā „Iepazīsti profesiju”, kur karjeras labirintā piedalīsies improvizētās profesiju darbnīcās un dažādi speciālisti iepazīstinās ar savu profesionālo pieredzi.

Programma un papildu informācija pieejama VIAA mājas lapā un Facebook.

 

Avots: VIAA

16.11.2012.

error: Content is protected !!