RSS Feed

AIC seminārs par mācīšanās rezultātos balstītu atzīšanu profesionālajā izglītībā

2014. gada 12. decembrī Akadēmiskās informācijas centrs – Nacionālais koordinācijas punkts EKI rīkoja darba semināru „Mācīšanās rezultātos balstīta iepriekšējās izglītības atzīšana profesionālajā izglītībā”, kas notika viesnīcā „Avalon”, Rīgā. Seminārs bija paredzēts profesionālās izglītības iestāžu, IZM, VISC, IKVD pārstāvjiem, iepriekšējās izglītības atzīšanas ekspertiem, kā arī darba tirgus pārstāvjiem.

Semināra gaitā tika aplūkoti jautājumi par iepriekšējās izglītības atzīšanu Eiropas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras un mūžizglītības kontekstā, iepriekšējās izglītības atzīšanas tendences Eiropas valstīs, Izglītības kvalitātes valsts dienesta nodrošinātais atbalsts izglītības iestādēm ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas organizēšanā, PKIC Rīgas Tehniskās koledžas praktiskā pieredze, kā arī notika semināra dalībnieku diskusija.

Semināra prezentācijas pieejamas NKP mājas lapā.

 

Avots: AIC-NKP

9.01.2015.