RSS Feed

Jauns mūžizglītības projekts Izglītības un zinātnes ministrijā

2015.gadā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir uzsākusi īstenot Eiropas Komisijas līdzfinansētu projektu „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā”. Projekta mērķis ir iesaistīt mūžizglītībā lielāku skaitu cilvēku.

Projekta laikā paredzēts paplašināt institucionālos un cilvēku resursus, kas iesaistīti pieaugušo izglītībā, kā arī turpināt regulāras sadarbības modeļa izstrādi starp visiem mūžizglītībā iesaistītajiem: valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, pieaugušo izglītības piedāvātājiem un potenciālo mūžizglītības pasākumu mērķauditoriju.

Projekts ilgs līdz 2015.gada beigām un tā laikā notiks 40 dažāda līmeņa semināri, nodrošinot informācijas apmaiņu un debates gan ministriju, gan plānošanas reģionu, gan pašvaldību un sociālo partneru līmenī. Tiks izveidota mūžizglītības jautājumiem veltīta interneta lapa, sagatavots informatīvs buklets un tiks sniegtas konsultācijas par pieaugušo mācīšanās iespējām, īpaši pievēršoties riska grupu pieaugušajiem, piemēram, cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, cilvēkiem ar invaliditāti, jauniešiem ar zemām pamata prasmēm u.c.

Projekts „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” turpina Eiropas Komisijas līdzfinansēto projektu „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, kuru IZM īstenoja no 2012.gada 1. oktobra līdz 2014.gada 31. martam un kurš aizsāka vienota mūžizglītības modeļa izstrādi, veidojot efektīvāku pieaugušo izglītības sistēmu valstī.

 

Avots: IZM

19.02.2015.