RSS Feed

Ikgadējais EQAVET forums notiek Latvijā

17.-18. jūnijā Jūrmalā notika Eiropas kvalitātes nodrošināšanas profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) 6. ikgadējais forums. Forumu organizēja Eiropas Komisija un EQAVET sekretariāts sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD).

Tajā piedalījās Eiropas Komisijas, EQAVET sekretariāta, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (CEDEFOP), ES aģentūras „European Training Foundation” (ETF), Izglītības kvalitātes valsts dienesta, kā arī EQAVET dalībvalstu izglītības politikas veidotāju, EQAVET koordinatoru, Latvijas izglītības iestāžu un sociālo partneru pārstāvji.

EQAVET jeb Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūra ir sadarbības tīkls, kas apvieno ES dalībvalstis, sociālos partnerus un Eiropas Komisiju, lai izveidotu un ieviestu vienotus kritērijus profesionālās izglītības un profesionālās tālākizglītības kvalitātes nodrošināšanai.

Latvijā EQAVET un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītāju ieviešanu kopš 2013.gada koordinē IKVD. Šajā laika posmā organizētas piecas diskusijas ar sociālo partneru Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Profesionālās izglītības biedrības, nozares ekspertu padomju un profesionālās izglītības iestāžu pārstāvju dalību. Diskusiju rezultātā tapis Ministru kabineta noteikumu projekts par skolu darbības kvalitātes vērtēšanu, kuros iekļauti EQAVET rādītāji.

Papildu informācija pieejama www.eqavet.eu un www.ikvd.gov.lv.

 

Avots: IKVD

19.06.2015.