RSS Feed

LDDK projekts „Kvalitatīvas prakses darba tirgum”

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) Erasmus+ stratēģiskās partnerības programmas ietvaros īsteno projektu „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (01.09.2014.-31.08.2017.).

Projekta mērķi ir: 1) uzlabot kvalificēta darbaspēka pieejamību, stiprinot sociālo partneru, īpaši darba devēju organizāciju, iesaisti profesionālajā izglītībā; 2) veicināt kvalitatīvu prakšu un darba vidē balstītu mācību pieejamību; 3) izveidot e-rīku kvalitatīvu prakšu organizēšanai.

Projekta ietvaros no 2014.gada decembra līdz 2015.gada martam tika veikts pētījums par prakšu pieejamību un kvalitāti Latvijā, veicot reprezentatīvu Latvijas uzņēmumu, kā arī portālā prakse.lv reģistrētu jauniešu aptauju.

Darba devējiem ir ļoti dažādas stratēģijas attiecībā uz praksēm: ir darba devēji, kas izmanto prakses, lai atrastu nākotnes darbiniekus un veiktu viņu sākotnējo mācīšanu (līdz ar to vairāk ieguldot viņu mācīšanā, cerot atgūt caur praktikantu kā nākotnes darbinieku produktivitāti vēlāk), bet ir arī darba devēji, kas praktikantos saskata lēta darbaspēka potenciālu. Jebkurā gadījumā darba devēji analizē situāciju un darbojas savās interesēs.

Pētījumā ir formulēti iespējamie risinājumi prakšu sistēmas uzlabošanai.

Prezentāciju par prakšu pieejamību un kvalitāti skatīt LDDK mājas lapā.

Pētījumu par prakšu pieejamību un kvalitāti skatīt LDDK mājas lapā.

 

Avots: LDDK

5.10.2015.