RSS Feed

Palielināts finansējums valsts budžeta stipendijām profesionālās izglītības audzēkņiem

31. augustā noslēdzās Eiropas Savienības (ES) fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”, kura ietvaros profesionālās izglītības iestāžu sekmīgajiem audzēkņiem bija iespēja saņemt palielinātas mērķstipendijas atbilstoši sekmēm.

Savukārt valsts budžeta stipendijas vidēji uz vienu audzēkni ir tikai 15,23 euro. Tās tiek izmaksātas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām”.

Tāpēc, lai turpinātu atbalstīt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir radusi iespēju palielināt valsts stipendiju fondā pieejamo finansējumu. Tas ļaus profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem izmaksāt lielākas valsts budžeta stipendijas. 2015.gada valsts budžetā šā gada septembra – decembra mēnešiem finansējuma palielinājums ir 2,5 miljoni euro, bet 2016.gadā – 7,5 miljoni euro. Papildus finansējums valsts stipendiju fonda izveidei ir piešķirts IZM padotībā esošām un piecām pašvaldību profesionālās izglītības iestādēm, kas tiek finansētas no valsts budžeta.

Līdz ar to stipendijās ir iespējams izmaksāt 46,01 euro vidēji uz vienu profesionālās izglītības audzēkni.

 

Avots: IZM

15.10.2015.