RSS Feed

Konference par pieaugušo izglītību Latvijā un Eiropā

2016.gada 27.oktobrī Izglītības un zinātnes ministrija rīkoja starptautisku konferenci “Pieaugušo neformālās izglītības jautājumi”, kurā pieaugušo izglītības profesionāļi un eksperti vērtēja situāciju pieaugušo izglītībā Latvijā, kā arī analizēja citu Eiropas valstu pieredzi, organizējot pieaugušo izglītību.

Piedaloties Eiropas Komisijas Izglītības, kultūras un audiovizuālās aģentūras pārstāvim Panajotim Karnavos, oficiāli tika izziņota EPALE – Eiropas Savienības pieaugušo izglītībai veltītās daudzvalodu informācijas platformas – darbības uzsākšana latviešu valodā. Ar savu valstu pieaugušo izglītības pieredzi konferences dalībniekus iepazīstināja eksperti no Šveices, Lietuvas un Igaunijas.

Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projektu vadītāja Silvija Kārkliņa iepazīstināja ar diviem pieaugušo izglītības projektiem – “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” un “EPALE nacionālā atbalsta sistēma”, ar kuru starpniecību IZM pilnveido pieaugušo izglītības sadarbības tīklu Latvijā un attīsta EPALE platformas sadaļu latviešu valodā.

Lasīt vairāk

 

Avots: IZM

2.11.2016.