RSS Feed

Publicētas profesionālās izglītības prognozes līdz 2035.gadam

Ekonomikas ministrija (EM) 2018.gada jūnijā publicēja „Informatīvo ziņojumu par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm”, kurā ir raksturota esošā situācija darba tirgū, kā arī iekļautas vidēja termiņa līdz 2025.gadam un ilgtermiņa darba tirgus prognozes līdz 2035.gadam. Darba tirgus prognozes balstās uz EM izstrādātajiem tautsaimniecības attīstības un demogrāfijas scenārijiem. Darba tirgus prognozēs liels uzsvars arī ir likts uz profesionālās izglītības nozīmi, jo gan vidējā, gan ilgtermiņā ievērojami pieaugs pieprasījums pēc speciālistiem ar profesionālo izglītību.

Visstraujākais darbaspēka pieprasījuma kritums būs zemas kvalifikācijas profesijās visās nozarēs. Ņemot vērā demogrāfijas tendences, atbilstošās kvalifikācijas darbaspēka piedāvājums nākotnē varētu ievērojami sarukt.

Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko izglītību līdz 2035.gadam palielināsies par 5%, turpretim būtiskākais samazinājums sagaidāms starp iedzīvotājiem ar arodizglītību (EKI 3. līmenis) un profesionālo vidējo izglītību (EKI 4. līmenis) – līdz 2025. gadam darbaspēka piedāvājums samazināsies par aptuveni 17% jeb 52 tūkstošiem. Darbaspēka piedāvājuma samazinājums ar profesionālo izglītību sagaidāms gandrīz visās izglītības tematiskajās grupās, īpaši inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības izglītības tematiskajā grupā, kas pašlaik veido 55% no kopējā darbaspēka piedāvājuma ar profesionālo izglītību.

Aptuveni 75% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem ar izglītību minētajās tematiskajās grupās ir vecumā virs 45 gadiem, līdz ar to nākamo 20 gadu laikā vismaz 90 tūkstoši atbilstošās kvalifikācijas darbaspēka aizies no darba tirgus, kas ir vidēji 4500 speciālistu gadā. Vienlaikus atbilstošajā izglītības tematiskajā grupā ir aptuveni 2700 absolventi gadā. Šī tendence apliecina, ka audzēkņu skaits profesionālajā izglītībā joprojām ir nepietiekams. Lai nodrošinātu vidējās kvalifikācijas darbaspēka piedāvājuma atražošanu, profesionālajā izglītībā būtu jāuzņem vismaz divreiz vairāk audzēkņu nekā tas ir pašlaik.

Ziņojumā uzsvērts, ka izteiktāka nepietiekamība būs vērojama pēc speciālistiem ar profesionālo izglītību. Līdz 2025. gadam plaisa starp darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu ar profesionālo izglītību varētu palielināties līdz 31 tūkstotim speciālistu.

Lasīt visu ziņojumu šeit.

Avots: VIAA

09.07.2018.