RSS Feed

Apstiprināts obligāti piemērojamo profesiju standartu saraksts

2018.gada 9.oktobrī tika apstiprināti Ministru kabineta (MK)  noteikumi Nr.626  „Noteikumi par obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību”.

Sarakstā iekļauti profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības, kas izstrādātas atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai un nozaru kvalifikāciju struktūrām un saskaņotas Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē (PINTSA).

Sarakstā iekļautos profesiju standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības Valsts izglītības satura centrs publicē savā tīmekļvietnē www.visc.gov.lv piecu darbdienu laikā pēc to iekļaušanas sarakstā, un tie ir vispārpieejami un bez maksas.

Tās kvalifikācijas, kurām pagaidām nav izstrādāti profesiju standarti vai profesionālās kvalifikācijas prasības, noteikumos nav iekļautas. Saraksts tiks aktualizēts pēc jaunu profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādes,  iekļaušanas nozaru kvalifikāciju struktūrās un saskaņošanas PINTSA.

Profesiju standartu vai profesionālās kvalifikācijas prasību saraksts ir nepieciešams, jo saskaņā ar Profesionālās izglītības likumu profesijas standarts vai kvalifikācijas prasības ir profesionālās izglītības saturu reglamentējošs dokuments, ko saskaņo PINTSA. Lai PINTSA saskaņotie profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības būtu saistošas, nepieciešams, lai to sarakstu nosaka Ministru kabinets.

MK noteikumi Nr. 626 pieejami šeit.

 

Avots: MK

11.28.2018.