RSS Feed

Publicēts ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir publicējis metodisko materiālu „Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs”, kas tika izstrādāts ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” ietvaros.

Metodiskais materiāls ir veidots kā rokasgrāmata, kas piedāvā metodes, rīkus, informācijas avotus, vadlīnijas un piemērus pieaugušo izglītības plānošanā profesionālās izglītības iestādēs.

No 2018.gada oktobra līdz 2019.gada jūnijam projekta ietvaros VISC organizē semināru ciklu „Andragoģija – pieaugušo izglītības principi un prakse” (32 stundu apjomā) pieaugušo izglītības programmas īstenojošo profesionālās izglītības iestāžu administrācijas pārstāvjiem un pedagogiem.

Projekta ietvaros tiks organizēti arī semināri “Izaicinājumi pieaugušo izglītībā”, kuros izvērstāk tiks izskatītas metodiskajā materiālā iekļautās tēmas par profesionālās izglītības prestiža un pievilcības veicināšanu, profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu izstrādi, pieaugušo izglītības pakalpojumu pašizmaksas aprēķināšanu, darba tirgus apsteidzošiem pētījumiem u.tml.

Metodiskā materiāla elektroniskā versija ir pieejama VISC mājaslapā un vietnē muzizglitiba.lv.

Avots: VISC

08.03.2019.