RSS Feed

Pārskats par Jauniešu garantijas projektiem 2014.-2018.gadā.

2019.gada 16.aprīlī Ministru kabinets izskatīja Labklājības ministrijas sagatavoto Informatīvo ziņojumu „Par Jauniešu garantijas  īstenošanas progresu”.

Ziņojumā sniegta informācija par jauniešu nodarbinātības un bezdarba dinamiku, aprakstīta Jauniešu garantijas (JG) programmas būtība un mērķis un detalizēta informācija par JG programmas īstenošanas progresu 2014.-2018.gadā.

JG mērķis ir veicināt nodarbinātībā, izglītībā un apmācībās neiesaistītu jauniešu (NEET grupas jauniešu) iesaisti darba tirgū vai izglītībā. JG īstenošana notiek ar Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas, ESF, valsts budžeta un privātā līdzfinansējuma atbalstu. Kopš 2014.gada janvāra un līdz 2018.gada decembrim JG ietvaros jaunieši vecumā 15-29 gadiem, kuri ieguva reģistrētā bezdarbnieka statusu NVA, varēja noskaidrot savas stiprās puses, saņemt informāciju par Latvijā pieejamām darbavietām, iegūt jaunas prasmes un pirmo darba pieredzi, iesaistīties apmācībās, kā arī saņemt atbalstu komercdarbības uzsākšanai. Savukārt kopš 2014.gada jūnija VIAA sadarbībā ar vidēji 30 profesionālās izglītības iestādēm un koledžām īsteno profesionālās izglītības programmas, kurās jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem  gada vai pusotra gada laikā var iegūt profesionālo izglītību kādā no 154 profesijām. Papildus minētajam 2014.gada nogalē JSPA uzsāka projekta „PROTI un DARI!” īstenošanu. Ar mērķi attīstīt jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, NVA vai VIAA projektu pasākumos.

Piecu gadu laikā kopš JG uzsākšanas pasākumos piedalījās 146 tūkstoši jauniešu un darbā iekārtojās vismaz 106 JG dalībnieku.

Ar ziņojumu iespējams iepazīties šeit.

Avots: Ministru kabinets

11.06.2019.

error: Content is protected !!