RSS Feed

Sagatavoti priekšlikumi darba vidē balstītu mācību apjoma palielināšanai

2019.gada 2.aprīlī Ministru kabinets izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto Informatīvo ziņojumu „Par darba vidē balstītu mācību sistēmas ieviešanu un attīstību, lai palielinātu darba vidē balstītu mācību apjomu profesionālās izglītības sistēmā”.

Ziņojumā sniegta informācija par darba vidē balstīto (DVB) mācību tiesisko ietvaru un analizēta DVB mācību sistēmas ieviešana. Tiesiskais ietvars DVB īstenošanai tika apstiprināts 2015.-2016.gados. 2017.gada 27.janvārī Latvijas Darba devēju konfederācija uzsāka Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” projekta īstenošanu.

2017.gadā – DVB mācībās tika iesaistīti 300 audzēkņi, bet 2018.gadā – 1199 audzēkņi, kas pārsvarā ir 17 līdz 19 gadus veci jaunieši. Divu gadu laikā 25 profesionālās izglītības iestādes ir aktualizējušas kopā 251 profesionālās izglītības programmu, bet  DVB īsteno tikai 20 profesionālās izglītības iestādes. Uz 2019.gada 11.janvāri DVB mācībām bija pielāgotas izglītības programmas 90 kvalifikācijās. 

DVB mācības īsteno 329 uzņēmumi, no kuriem 75% ir mikro un mazie uzņēmumi. 68% no visiem uzņēmumiem pārstāv trīs nozares – skaistumkopšanas nozari, tūrisma nozari un metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozari (tai skaitā mehānikā). 46% no iesaistītajiem uzņēmumiem ar audzēkni DVB mācību laikā bija noslēguši darba līgumu, 54% – vienošanos par stipendiju.

Ziņojumā ir ietverti 2018.gada decembrī un 2019.gada janvārī sadarbībā ar Latvijas Universitāti veiktās aptaujas rezultāti. Aptaujāti tika DVB mācībās iesaistīto uzņēmumu, profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji un audzēkņi, lai nodrošinātu vispusīgu pieeju jautājuma analīzei dažādu mērķa grupu skatījumā.

Ziņojums noslēdzas ar ieteikumiem DVB mācību apjoma palielināšanai valstī.

Ar ziņojumu var iepazīties šeit.

Avots: Ministru kabinets


28.05.2019.

error: Content is protected !!