RSS Feed

Rīgā norisinājās diskusijas par jauniešu prasmju attīstības veicināšanu Eiropā

No 2019.gada 5. līdz 8. jūnijam, Rīgā pirmo reizi norisinājās WorldSkills Europe organizācijas Ģenerālā asambleja, kurā piedalījās 90 eksperti no 29 valstīm. Pārstāvji diskutēja par profesionālās izglītības un starptautisko profesionālās meistarības konkursu attīstību. Pasākuma norisi Latvijā rīko Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Ģenerālā asambleja lemj par organizācijas stratēģiju un attīstību, jaunu prasmju un profesiju iekļaušanu Eiropas līmeņa jauniešu meistarības konkursos, izvēlas nākamo konkursu organizētājus, attīsta sadarbību ar Eiropas nozaru asociācijām prasmju standartu noteikšanā un nozaru ekspertu zināšanu izmantošanā, uzņem organizācijā jaunas valstis un apspriež Eiropas reģiona pozīcijas saistībā ar WorldSkills International.

Dita Traidās (VIAA direktore) 2017.gadā tika ievēlēta par WorldSkills Europe prezidenti, bet organizācijas valdē viņa jau strādā kopš 2014.gada.

Organizācijas WorldSkills Europe mērķis ir attīstīt izcilību jauniešu profesionālo prasmju un kompetences jomā, kā arī vairot sabiedrības informētību par jauniešu meistarības un augstas kvalitātes profesionālās izglītības lomu Eiropā.

Avots: IZM

10.06.2019.

error: Content is protected !!