RSS Feed

Iespēja pieteikties ECVET reģionālajiem semināriem

Šobrīd norit pieteikšanās ECVET reģionālajiem semināriem Daugavpilī un Cēsīs. Reģionālos seminārus „Kāpēc ECVET?” rīko Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un aicina piedalīties ikvienu interesentu. ECVET semināros dalībniekiem būs iespēja uzzināt par Eiropas kredītsistēmu profesionālajai izglītībai (ECVET) un gūt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

No 2019.gadā paredzētajiem semināriem trīs jau ir notikuši Ogrē, Kuldīgā un Rīgā, atlikušie divi notiks Daugavpilī (17. oktobrī) un Cēsīs (4.novembrī).

ECVET seminārus rīko Latvijas Nacionālā aģentūra izglītības un mācību jomā (VIAA) Erasmus+ ECVET 2019.gada darba programmas ietvaros.

ECVET mērķis ir atbalstīt un veicināt pārrobežu mobilitāti un starptautiskās mūžizglītības iespējas profesionālajā izglītībā.

Avots: VIAA

14.10.2019.

error: Content is protected !!