RSS Feed

Aizvadīta starptautiska konference par darba vidē balstītām mācībām

Starptautisko konferenci „Mācību vadītāji – darba vidē balstītu mācību panākumu atslēga?” 2019.gada 30.oktobrī rīkoja Izglītības un zinātnes ministrija.

Konferenci apmeklēja sadarbības tīkla pārstāvji no sešām valstīm: Latvijas, Vācijas, Grieķijas, Itālijas, Portugāles un Slovākijas, kā arī citi interesenti. Konferencē tika uzsvērta darba vidē balstītu mācību attīstība Latvijā un dalībvalstīs, kā arī mācību vadītāju loma.  Konferencē arī tika prezentēta vienota Baltijas pieeja (tandēma mācības), kas tika izstrādāta Erasmus+ projektā „Jaunas pieejas prakšu vadītāju sagatavošanā darba vidē balstītām mācībām (TTT4WBL)”, kā arī sasniegtie projekta rezultāti.

Pasākums jau trešo gadu tika rīkots saistībā ar 2012.gadā Berlīnē parakstīto Memorandu par sadarbību profesionālajā izglītībā Eiropā. Memorands paredz rīkot kopējus pasākumus jauniešu bezdarba samazināšanai, tajā skaitā radot jauniešiem labākas kvalificēta darba ieguves iespējas.

01.11.2019.

error: Content is protected !!