RSS Feed

Latvijas Refernet informācijas tīkla partneri


Latvijas ReferNet partneru informācijas tīklu veido vairākas institūcijas un organizācijas, kuras sadarbojas ReferNet aktivitāšu īstenošanai, piemēram, sniegt aktuālu informāciju par profesionālās izglītības attīstību. Ja pārstāvat ieinteresētu institūciju, arī jūs varat izteikt vēlēšanos tajā piedalīties, sazinoties ar Akadēmiskās informācijas centru – ReferNet koordinatoru Latvijā.

Latvijas informācijas tīklā darbojas:

Akadēmiskās informācijas centrs (koordinators)

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Latvijas Amatniecības kamera

Latvijas Darba devēju konfederācija

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība

Latvijas Nacionālais Europass centrs

Nacionālais koordinācijas punkts

Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība

Nodarbinātības valsts aģentūra

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Valsts izglītības satura centrs