RSS Feed

Publikācijas

 

vet2016

JAUNS

Profesionālā izglītība Latvijā 2016

EN

cover_8107_en

JAUNS

Ieskats profesionālā izglītība Latvijā 2016

2017.gada marts

EN

149036693245486  

Pamatprasmes profesionālajā izglītībā – Latvija 2016

EN

149036716613455  

Atbalsts skolotājiem un pasniedzējiem profesionālās izglītības attīstībā – Latvija 2016

EN

149036724351423  

Eiropas apskats par neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanu – Latvija 2016

EN

 

Ieskats Latvijas profesionālajā izglītībā 2015

2016.gada februāris

LV   EN

 

Profesionālā izglītība Latvijā 2015

Īss apraksts

2016.gada marts

LV   EN

pages_from_lv_2014_innovations_in_vet  

Inovācijas profesionālajā izglītībā Latvijā 2014

EN

latvia-wbl  

Māceklības tipa shēmas un strukturētas darba vidē balstītu mācību programmas Latvijā 2014

EN

 

Meklēt publikācijas Eiropas plašākajā profesionālās izglītības literatūras datu bāzē

Cedefop Eiropas profesionālās izglītības un apmācību politikas terminoloģija (2014). 130 jēdzienu izlase. 2. izdevums

_______________________________________________________________

Nacionālie ziņojumi

Vocational education and training in Latvia. Country report. First issue. 2009

Vocational education and training in Latvia. Country report. Second issue. 2010

Profesionālā izglītība Latvijā. Nacionālais ziņojums. 3. izdevums, 2011 LV EN

Profesionālā izglītība Latvijā. Nacionālais ziņojums. 4. izdevums, 2012 EN

Profesionālā izglītība Latvijā. Nacionālais ziņojums. 5. izdevums, 2013 EN

Profesionālā izglītība Latvijā. Nacionālais ziņojums. 6. izdevums, 2014 EN

JAUNS Profesionālā izglītība Latvijā. Nacionālais ziņojums. 7. izdevums, 2016 EN

Citu valstu ziņojumi:

_______________________________________________________________


Politikas ziņojumi

Nacionālais Refernet ziņojums par profesionālās izglītības politikas attīstību Latvijā (2002-2008), saīsinātais variants. 2008

National ReferNet report on progress in the policy priority areas for vocational education and training in Latvia (2002-2008). 2008

A bridge to the future: European policy for vocational education and training 2002-2010. 2010

Stiprāka profesionālā izglītība labākai dzīvei

Cedefop ziņojums par profesionālās izglītības politikas attīstību no 2010. līdz 2014.gadam Eiropā

2015.gada marts

_______________________________________________________________

Nacionālais pētniecības ziņojums

National Research Report (NRR) Latvia 2009

_______________________________________________________________

Latviski iztulkotās CEDEFOP publikācijas

Pāreja uz mācīšanās rezultātiem – Konceptuālas, politiskas un praktiskas norises Eiropā (The shift to learning outcomes – Conceptual, political and practical developments in Europe, 2008)

Eiropas vadlīnijas neformālās un ikdienas izglītības vērtēšanai (European guidelines for validating non-formal and informal learning, 2009)

Prasmes videi draudzīgiem darbiem (Skills for green jobs, 2010)

Jūsu ieguvumi no profesionālās izglītības: Iedzīvotāju sociālie ieguvumi no profesionālās izglītības (Vocational education and training is good for you: The social benefits of VET for individuals, 2011)

_______________________________________________________________

CEDEFOP publikācijas

Publikācijas

 • Investing in skills pays off
  The economic and social cost of low-skilled adults in the EU This Cedefop study seeks to provide a comprehensive and robust evidence base in relation to low-skilled adults in the European Union.
 • Towards age-friendly work in Europe: a life-course perspective on work and agein …
  Report The EU’s population and workforce are ageing. This has implications for employment, working conditions, living standards and welfare.
 • Arhīvs »

  Paziņojumi īsumā

 • Briefing note – Vocational education and training: bridging refugee and employer …
  Over the past two years, Europe has received an unprecedented number of refugees and asylum seekers.
 • Briefing note – Shaping, valuing and informing vocational education and training …
  Over the period 2017-20, Cedefop will continue to respond to changing needs.
 • Arhīvs »

  Ikmēneša jaunumu izdevums »

  _______________________________________________________________

  Meklēt UNESCO-UNEVOC (Starptautiskais tehniskās un profesionālās izglītības un apmācības centrs) publikāciju datu bāzē