RSS Feed

Publikācijas


Meklēt publikācijas Eiropas plašākajā profesionālās izglītības literatūras datu bāzē

Cedefop Eiropas profesionālās izglītības un apmācību politikas terminoloģija (2014). 130 jēdzienu izlase. 2. izdevums

_______________________________________________________________


Latvijas ikgadējie tematiskie pārskati (2005-2008)

_______________________________________________________________

Nacionālie ziņojumi

Vocational education and training in Latvia. Country report. First issue. 2009

Vocational education and training in Latvia. Country report. Second issue. 2010

Profesionālā izglītība Latvijā. Nacionālais ziņojums. 3. izdevums, 2011 LV EN

Profesionālā izglītība Latvijā. Nacionālais ziņojums. 4. izdevums, 2012 EN

Profesionālā izglītība Latvijā. Nacionālais ziņojums. 5. izdevums, 2013 EN

Profesionālā izglītība Latvijā. Nacionālais ziņojums. 6. izdevums, 2014 EN

JAUNS Profesionālā izglītība Latvijā. Nacionālais ziņojums. 7. izdevums, 2016 EN

Citu valstu ziņojumi:

_______________________________________________________________

JAUNS

Profesionālā izglītība Latvijā 2016

Īss apraksts

EN

149036693245486

JAUNS

Pamatprasmes profesionālajā izglītībā – Latvija 2016

 

EN

149036716613455

JAUNS

Atbalsts skolotājiem un pasniedzējiem profesionālās izglītības attīstībā – Latvija 2016

EN

149036724351423

JAUNS

Eiropas apskats par neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanu – Latvija 2016

EN

 

Ieskats Latvijas profesionālajā izglītībā 2015

2015.gada februāris

LV   EN

 

Profesionālā izglītība Latvijā 2015

Īss apraksts

2015.gada marts

_______________________________________________________________


Latvijas detalizēti analītiskie pārskati (2005-2007)

_______________________________________________________________

Politikas ziņojumi

Nacionālais Refernet ziņojums par profesionālās izglītības politikas attīstību Latvijā (2002-2008), saīsinātais variants. 2008

National ReferNet report on progress in the policy priority areas for vocational education and training in Latvia (2002-2008). 2008

A bridge to the future: European policy for vocational education and training 2002-2010. 2010

JAUNS

Stiprāka profesionālā izglītība labākai dzīvei

Cedefop ziņojums par profesionālās izglītības politikas attīstību no 2010. līdz 2014.gadam Eiropā

2015.gada marts

_______________________________________________________________

Nacionālais pētniecības ziņojums

National Research Report (NRR) Latvia 2009

_______________________________________________________________

Latviski iztulkotās CEDEFOP publikācijas

Pāreja uz mācīšanās rezultātiem – Konceptuālas, politiskas un praktiskas norises Eiropā (The shift to learning outcomes – Conceptual, political and practical developments in Europe, 2008)

Eiropas vadlīnijas neformālās un ikdienas izglītības vērtēšanai (European guidelines for validating non-formal and informal learning, 2009)

Prasmes videi draudzīgiem darbiem (Skills for green jobs, 2010)

Jūsu ieguvumi no profesionālās izglītības: Iedzīvotāju sociālie ieguvumi no profesionālās izglītības (Vocational education and training is good for you: The social benefits of VET for individuals, 2011)

_______________________________________________________________

CEDEFOP publikācijas

Publikācijas

 • Spotlight on VET Latvia
  Vocational education and training (VET) in Latvia is changing and its attractiveness is increasing.
 • Programming document 2017-20
  The programming document describes Cedefop’s activities in 2017-20.
 • Arhīvs »

  Paziņojumi īsumā

 • Briefing note – Qualifications frameworks in Europe
  As national qualifications frameworks (NQFs) are taking shape, their benefits become visible across the European Union.
 • Briefing note – Skill shortage and surplus occupations in Europe
 • Arhīvs »

  Ikmēneša jaunumu izdevums »

  _______________________________________________________________

  Meklēt UNESCO-UNEVOC (Starptautiskais tehniskās un profesionālās izglītības un apmācības centrs) publikāciju datu bāzē