RSS Feed

Publikācijas


Meklēt publikācijas Eiropas plašākajā profesionālās izglītības literatūras datu bāzē

Cedefop Eiropas profesionālās izglītības un apmācību politikas terminoloģija (2014). 130 jēdzienu izlase. 2. izdevums

_______________________________________________________________


Latvijas ikgadējie tematiskie pārskati (2005-2008)

_______________________________________________________________

Nacionālie ziņojumi

Vocational education and training in Latvia. Country report. First issue. 2009

Vocational education and training in Latvia. Country report. Second issue. 2010

Profesionālā izglītība Latvijā. Nacionālais ziņojums. 3. izdevums, 2011 LV EN

Profesionālā izglītība Latvijā. Nacionālais ziņojums. 4. izdevums, 2012 EN

Profesionālā izglītība Latvijā. Nacionālais ziņojums. 5. izdevums, 2013 EN

JAUNS Profesionālā izglītība Latvijā. Nacionālais ziņojums. 6. izdevums, 2014 EN

Citu valstu ziņojumi:

_______________________________________________________________

JAUNS

Ieskats Latvijas profesionālajā izglītībā 2015

2015.gada februāris

LV   EN

JAUNS

Profesionālā izglītība Latvijā 2015

Īss apraksts

2015.gada marts

_______________________________________________________________


Latvijas detalizēti analītiskie pārskati (2005-2007)

_______________________________________________________________

Politikas ziņojumi

Nacionālais Refernet ziņojums par profesionālās izglītības politikas attīstību Latvijā (2002-2008), saīsinātais variants. 2008

National ReferNet report on progress in the policy priority areas for vocational education and training in Latvia (2002-2008). 2008

A bridge to the future: European policy for vocational education and training 2002-2010. 2010

JAUNS

Stiprāka profesionālā izglītība labākai dzīvei

Cedefop ziņojums par profesionālās izglītības politikas attīstību no 2010. līdz 2014.gadam Eiropā

2015.gada marts

_______________________________________________________________

Nacionālais pētniecības ziņojums

National Research Report (NRR) Latvia 2009

_______________________________________________________________

Latviski iztulkotās CEDEFOP publikācijas

Pāreja uz mācīšanās rezultātiem – Konceptuālas, politiskas un praktiskas norises Eiropā (The shift to learning outcomes – Conceptual, political and practical developments in Europe, 2008)

Eiropas vadlīnijas neformālās un ikdienas izglītības vērtēšanai (European guidelines for validating non-formal and informal learning, 2009)

Prasmes videi draudzīgiem darbiem (Skills for green jobs, 2010)

Jūsu ieguvumi no profesionālās izglītības: Iedzīvotāju sociālie ieguvumi no profesionālās izglītības (Vocational education and training is good for you: The social benefits of VET for individuals, 2011)

_______________________________________________________________

CEDEFOP publikācijas

Publikācijas

 • Spotlight on VET Norway
  In Norway, all young people completing compulsory school have a statutory right to three years of upper secondary education. Half of them choose between eight VET programmes.
 • Briefing note – Shaping, valuing and informing vocational education and training …
  Over the period 2017-20, Cedefop will continue to respond to changing needs.
 • Arhīvs »

  Paziņojumi īsumā

 • Briefing note – Qualifications frameworks in Europe
  As national qualifications frameworks (NQFs) are taking shape, their benefits become visible across the European Union.
 • Briefing note – Skill shortage and surplus occupations in Europe
 • Arhīvs »

  Ikmēneša jaunumu izdevums »

  _______________________________________________________________

  Meklēt UNESCO-UNEVOC (Starptautiskais tehniskās un profesionālās izglītības un apmācības centrs) publikāciju datu bāzē