RSS Feed

Ogres tehnikumam balva “Saules laiva” par ieguldījumu pieaugušo neformālajā izglītībā

2018.gada 8.februārī Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) paziņoja, ka 2017. gada labākais pieaugušo neformālās izglītības sniedzējs ir Ogres tehnikums, kas saņēma balvu “Saules laiva”. Tā ir latviešu tēlnieka Aivara Gulbja veidota bronzas skulptūra “Saules laiva”, kurā atveidots poētisks folklorā sastopamais saules laivas tēls, simbolizējot atjaunotni un attīstību.

Lasīt vairāk »Kvalitātes balva “Spārni 2017” Smiltenes tehnikumam

2017. gada 8. decembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pasniedza Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ programmas kvalitātes balvas “Spārni 2017” par ilgtspējīgu mobilitātes projektu īstenošanu. Balvas tiek piešķirtas septiņās nominācijās un tās saņēma piecas izglītības iestādes un divas nevalstiskās organizācijas.

Lasīt vairāk »Latvijai augsti panākumi WorldSkills 2017 konkursā

WorldSkills 2017 konkurss ir uzskatāms par līdz šim vērienīgāko tā pastāvēšanas vēsturē. Tas pirmo reizi norisinājās Tuvajos Austrumos, Abū Dabī, Apvienotajos Arābu Emirātos no 14. līdz 19. oktobrim. Četru dienu garumā astoņi jaunieši no Latvijas tajā prezentēja savas prasmes 1300 dalībnieku konkurencē.

Lasīt vairāk »Pasniedz Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas

2017. gada 28. septembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) piecām profesionālās izglītības iestādēm pasniedza Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību (PIA) mobilitātes hartas, kas tām turpmāk ļaus pieteikties Erasmus+ mobilitātes finansējumam vienkāršotā kārtībā.

Lasīt vairāk »Profesionālās izglītības standartos tiek iekļauti moduļi un kompetences

2017.gada 19.septembrī Ministru kabinets apstiprināja grozījumus 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu”.

Lasīt vairāk »Samazina pedagoģisko zināšanu prasības DVB mācību vadītājiem uzņēmumos

2017.gada 12.septembrī Ministru kabinets pieņēma grozījumus 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.484 “Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības”, ar kuriem tiek precizētas pedagoģisko zināšanu prasības darba vidē balstītu (DVB) mācību vadītājiem uzņēmumos.

Lasīt vairāk »Nosaka modulārās profesionālās izglītības vispārējo regulējumu

2017.gada 22.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Profesionālās izglītības likumā, ar kuriem tiek noteikts modulārās profesionālās izglītības vispārējais regulējums.
Grozījumi definē, ka modulis ir profesionālās kvalifikācijas sastāvdaļa. Moduļa pamatā ir sasniedzamie mācīšanās rezultāti kā novērtējams un pierādāms zināšanu, prasmju un kompetenču kopums.

Lasīt vairāk »Profesijas apguve Jauniešu garantijas ietvaros turpināsies līdz 2023.gadam

2017.gada augustā Ministru kabinets atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu, lai turpinātu nodrošināt iespēju jauniešiem viena vai pusotra gada laikā apgūt darba tirgū pieprasītu profesiju, tādējādi veicinot šo jauniešu konkurētspēju un ilgtermiņa iesaisti darba tirgū.

Lasīt vairāk »Jauns Profesiju klasifikators

2016. gada 23.maijā Ministru kabinets pieņēma jaunus noteikumus “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”. Profesiju klasifikatorā profesijas klasificētas grupās atbilstoši Starptautiskās Darba organizācijas noteiktiem kodiem, kā arī noteiktas to kvalifikācijas pamatprasības un profesionālās darbības pamatuzdevumi. Tajā aprakstītas galvenās prasības, kuras ir jāzina un jāprot ikvienam cilvēkam, uzsākot darbu attiecīgajā profesijā.

Lasīt vairāk »Noteikumos par Latvijas izglītības klasifikāciju ietverti Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņi

2017. gada 13. jūnijā Ministru kabinets pieņēma jaunus noteikumus par Latvijas izglītības klasifikāciju. Noteikumi tika izstrādāti Latvijas izglītības klasifikācijas salīdzināšanai ar Starptautisko standartizēto izglītības klasifikāciju (ISCED-F 2013), kā arī tajos ir noteikti Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņi un tiem atbilstoši zināšanu, prasmju un kompetenču apraksti.

Lasīt vairāk »« Older Entries