RSS Feed

Publicēts ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir publicējis metodisko materiālu „Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs”, kas tika izstrādāts ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” ietvaros.

Lasīt vairāk »

Apbalvoti labākie darba vidē balstīto mācību un prakšu uzņēmumi

2019.gada 26.februārī Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) organizēja balvu pasniegšanas ceremoniju „Dari un mācies – viss tikai sācies!”, kas tika veltīta labāko darba vidē balstītu (DVB) mācību un mācību prakšu uzņēmumu godināšanai.

Lasīt vairāk »

Mūžizglītības kompetenču attīstīšanas moduļi pieaugušo izglītībā

Lai piedāvātu iespējas pilnveidot mūžizglītības kompetences, 2018.gada laikā nozaru eksperti un profesionālās izglītības eksperti ir izstrādājuši ieteikumus pieaugušo izglītības satura izstrādei vispārējo prasmju attīstīšanai, balstoties uz galvenajām kompetencēm mūžizglītībā.

Lasīt vairāk »

Pārskats par neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas attīstību Latvijā

Pārskats par neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas sistēmu attīstību no 2012. līdz 2018.gadam ir sniegts Akadēmiskās informācijas centra (AIC) 2018.gadā sagatavotajā ziņojumā „Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas ieviešana Latvijā”.

Lasīt vairāk »

Publicēta informatīva e-brošūra par ECVET izmantošanu

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) savā mājaslapā ir publicējusi informatīvu e-brošūru „Kāpēc ECVET?”

Lasīt vairāk »

Apstiprināts obligāti piemērojamo profesiju standartu saraksts

2018.gada 9.oktobrī tika apstiprināti Ministru kabineta (MK)  noteikumi Nr.626  „Noteikumi par obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību”.

Lasīt vairāk »Noslēgusies sestā Karjeras nedēļa

Noslēgusies Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) iniciatīva – Karjeras nedēļa, kura norisinājās 47 Latvijas pilsētās un novados. Vismaz 114 tūkstoši bērnu un jauniešu piedalījās vairāk nekā 140 interaktīvos un izglītojošos pasākumos, kas norisinājās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs un ārpus tām.

Lasīt vairāk »Liels skaits bezdarbnieku meklē darbu Ilgāk par gadu

Ilgstošo bezdarbnieku (personas, kuras ir bez darba vismaz 12 mēnešus) skaits Latvijā 2017. gadā bija 32,1 tūkstotis. No kopējā ilgstošo bezdarbnieku skaita 97,5% ir vecumā no 20 līdz 64 gadiem, no kuriem 59,1% ir vīrieši. Šajā vecuma grupā 14,6% no visiem bezdarbniekiem darbu meklēja ilgāk nekā četrus gadus.

Lasīt vairāk »„EuroSkills 2018” konkursā Latvijas komanda iegūst zelta, sudraba un trīs izcilības medaļas

„EuroSkills 2018” konkursā, kas norisinājās 2018.gada 29. septembrī Budapeštā, Ungārijā, Latvijas komanda, sacenšoties 28 valstu starpā, ieguva vienu zelta, vienu sudraba un trīs izcilības medaļas.

Lasīt vairāk »Atvieglo nozaru speciālistu iesaistīšanos profesionālās izglītības programmu īstenošanā

2018.gada 11.septembrī Ministru kabinetā tika apstiprināti jauni „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (Nr. 569).

Lasīt vairāk »« Older Entries