RSS Feed

Publicētas profesionālās izglītības prognozes līdz 2035.gadam

Ekonomikas ministrija (EM) 2018.gada jūnijā publicēja „Informatīvo ziņojumu par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm”, kurā ir raksturota esošā situācija darba tirgū, kā arī iekļautas vidēja termiņa līdz 2025.gadam un ilgtermiņa darba tirgus prognozes līdz 2035.gadam. Darba tirgus prognozes balstās uz EM izstrādātajiem tautsaimniecības attīstības un demogrāfijas scenārijiem. Darba tirgus prognozēs liels uzsvars arī ir likts uz profesionālās izglītības nozīmi, jo gan vidējā, gan ilgtermiņā ievērojami pieaugs pieprasījums pēc speciālistiem ar profesionālo izglītību.

Lasīt vairāk »Līdz 17. septembrim norit pieteikšanās trešajai kārtai mācībām pieaugušajiem

Valsts izglītības un attīstības aģentūra (VIAA) no 2018.gada 15. augusta līdz 17. septembrim rīko pieteikšanos mācībām pieaugušajiem ESF projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. Programmā var iesaistīties strādājošie un pašnodarbinātie no 25 gadu vecuma. Interesentiem ir iespēja pieteikties mācībām 11 tautsaimniecības nozarēs kādā no 70 izglītības iestādēm visā Latvijā.

Lasīt vairāk »Noslēgusies pieteikšanās Jauniešu garantijas mācībām

Līdz 2018. gada 31. augustam interesentiem bija iespēja pieteikties Jauniešu garantijas mācībām. Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīkotās Jauniešu garantijas mācības notiek jau kopš 2014. gada. Jauniešu garantijas mācībām varēja pieteikties pretendenti no 15 līdz 29 gadu vecumam, kuri nav pilna laika studenti, kā arī tie, kuri atrodas akadēmiskajā vai bērnu kopšanas atvaļinājumā.

Lasīt vairāk »Notiek gatavošanās jauno profesionāļu meistarības konkursam „EuroSkills 2018”

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētajā seminārā „Ekspertu profesionālā pilnveide”, kas norisinājās 2018. gada 18. jūnijā, pirmo reizi tikās „EuroSkills 2018” Latvijas komandas eksperti, lai iepazītos ar konkursa galvenajiem darba uzdevumiem.

Lasīt vairāk »„RegioStars Awards 2018” konkursa finālā iekļuvis jauniešu garantijas projekts no Latvijas

Eiropas Komisijas konkursa „RegioStars Awards 2018” finālā iekļuvis Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotais ES fondu projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (1.06.2014.-30.09.2019.). Konkursā tika saņemti 102 pieteikumi no 20 ES dalībvalstīm un piecām partnervalstīm, no kuriem 21 projekts iekļuva finālā.

Lasīt vairāk »Pasniegta profesionālās izglītības balva „MĒS MĀCĀMies 2018“

2018.gada 30. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras īpašās profesionālās izglītības balvas „MĒS MĀCĀMies 2018“ pasniegšana.

Lasīt vairāk »7208 iedzīvotāji pieteikušies mācībām pieaugušajiem otrajai kārtai

ES fondu pieaugušo izglītības projektā „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (01.01.2017.-31.12.2022.), kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru otrajā pieteikšanās kārtā saņemti 7565 pieteikumi mācībām 63 profesionālās izglītības iestādēs.

Lasīt vairāk »Noslēdzies jauno profesionāļu meistarības konkurss „SkillsLatvia 2018”

2018. gada 25.-26. aprīlī Ķīpsalas izstāžu centrā norisinājās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīkotais nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss „SkillsLatvia 2018”. Konkursa gaitā tika noskaidroti 60 laureāti 20 dažādos profesionālo prasmju konkursos, no kuriem divi notika Jelgavā.

Lasīt vairāk »Uzņēmumu un profesionālo skolu pārstāvji papildina zināšanas par darba vidē balstītu mācību ieviešanu

Sācies otrais mācību cikls Erasmus+ KA3 projektam „Jaunu pieeju izmēģināšana prakšu vadītājiem skolās un uzņēmumos darba vidē balstītās mācībās (TTT4WBL)”, kas paredzēts uzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu darba vidē balstītu mācību vadītājiem.

Lasīt vairāk »Panākta vienošanās par darba tirgū vajadzīgajām kvalifikācijām

2018. gada martā izglītotāji un darba devēji vienojās par profesionālajām kvalifikācijām, kuras būs nepieciešamas darba tirgū.

Lasīt vairāk »« Older Entries

Newer Entries »