RSS Feed

Pārskats par neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas attīstību Latvijā

Pārskats par neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas sistēmu attīstību no 2012. līdz 2018.gadam ir sniegts Akadēmiskās informācijas centra (AIC) 2018.gadā sagatavotajā ziņojumā „Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas ieviešana Latvijā”.

Lasīt vairāk »

Publicēta informatīva e-brošūra par ECVET izmantošanu

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) savā mājaslapā ir publicējusi informatīvu e-brošūru „Kāpēc ECVET?”

Lasīt vairāk »

Apstiprināts obligāti piemērojamo profesiju standartu saraksts

2018.gada 9.oktobrī tika apstiprināti Ministru kabineta (MK)  noteikumi Nr.626  „Noteikumi par obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību”.

Lasīt vairāk »Noslēgusies sestā Karjeras nedēļa

Noslēgusies Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) iniciatīva – Karjeras nedēļa, kura norisinājās 47 Latvijas pilsētās un novados. Vismaz 114 tūkstoši bērnu un jauniešu piedalījās vairāk nekā 140 interaktīvos un izglītojošos pasākumos, kas norisinājās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs un ārpus tām.

Lasīt vairāk »Liels skaits bezdarbnieku meklē darbu Ilgāk par gadu

Ilgstošo bezdarbnieku (personas, kuras ir bez darba vismaz 12 mēnešus) skaits Latvijā 2017. gadā bija 32,1 tūkstotis. No kopējā ilgstošo bezdarbnieku skaita 97,5% ir vecumā no 20 līdz 64 gadiem, no kuriem 59,1% ir vīrieši. Šajā vecuma grupā 14,6% no visiem bezdarbniekiem darbu meklēja ilgāk nekā četrus gadus.

Lasīt vairāk »„EuroSkills 2018” konkursā Latvijas komanda iegūst zelta, sudraba un trīs izcilības medaļas

„EuroSkills 2018” konkursā, kas norisinājās 2018.gada 29. septembrī Budapeštā, Ungārijā, Latvijas komanda, sacenšoties 28 valstu starpā, ieguva vienu zelta, vienu sudraba un trīs izcilības medaļas.

Lasīt vairāk »Atvieglo nozaru speciālistu iesaistīšanos profesionālās izglītības programmu īstenošanā

2018.gada 11.septembrī Ministru kabinetā tika apstiprināti jauni „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (Nr. 569).

Lasīt vairāk »Publicētas profesionālās izglītības prognozes līdz 2035.gadam

Ekonomikas ministrija (EM) 2018.gada jūnijā publicēja „Informatīvo ziņojumu par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm”, kurā ir raksturota esošā situācija darba tirgū, kā arī iekļautas vidēja termiņa līdz 2025.gadam un ilgtermiņa darba tirgus prognozes līdz 2035.gadam. Darba tirgus prognozes balstās uz EM izstrādātajiem tautsaimniecības attīstības un demogrāfijas scenārijiem. Darba tirgus prognozēs liels uzsvars arī ir likts uz profesionālās izglītības nozīmi, jo gan vidējā, gan ilgtermiņā ievērojami pieaugs pieprasījums pēc speciālistiem ar profesionālo izglītību.

Lasīt vairāk »Līdz 17. septembrim norit pieteikšanās trešajai kārtai mācībām pieaugušajiem

Valsts izglītības un attīstības aģentūra (VIAA) no 2018.gada 15. augusta līdz 17. septembrim rīko pieteikšanos mācībām pieaugušajiem ESF projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. Programmā var iesaistīties strādājošie un pašnodarbinātie no 25 gadu vecuma. Interesentiem ir iespēja pieteikties mācībām 11 tautsaimniecības nozarēs kādā no 70 izglītības iestādēm visā Latvijā.

Lasīt vairāk »Noslēgusies pieteikšanās Jauniešu garantijas mācībām

Līdz 2018. gada 31. augustam interesentiem bija iespēja pieteikties Jauniešu garantijas mācībām. Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīkotās Jauniešu garantijas mācības notiek jau kopš 2014. gada. Jauniešu garantijas mācībām varēja pieteikties pretendenti no 15 līdz 29 gadu vecumam, kuri nav pilna laika studenti, kā arī tie, kuri atrodas akadēmiskajā vai bērnu kopšanas atvaļinājumā.

Lasīt vairāk »« Older Entries

Newer Entries »