RSS Feed

AIC seminārs par mācīšanās rezultātos balstītu atzīšanu profesionālajā izglītībā

2014. gada 12. decembrī Akadēmiskās informācijas centrs – Nacionālais koordinācijas punkts EKI rīkoja darba semināru „Mācīšanās rezultātos balstīta iepriekšējās izglītības atzīšana profesionālajā izglītībā”, kas notika viesnīcā „Avalon”, Rīgā. Seminārs bija paredzēts profesionālās izglītības iestāžu, IZM, VISC, IKVD pārstāvjiem, iepriekšējās izglītības atzīšanas ekspertiem, kā arī darba tirgus pārstāvjiem.

Lasīt vairāk »Uzsākts projekts par sadarbības tīkla izveidi neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēmā (2012-2013)

2012.gada martā sācies ES Mūžizglītības programmas KA1-ECETA2 atbalstītais projekts „Integrēta neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma: nacionālā sadarbības tīkla izveide” (Val-Net), un tas ilgs līdz 2013.gada 28. februārim.

Lasīt vairāk »Apstiprināti MK noteikumi par iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu (10.01.2012.)

2012.gada 10. janvārī Ministru Kabinetā apstiprināti noteikumi „Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” (stājās spēkā 13. janvārī), kas izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 59.2 panta piekto daļu (1995, grozījumi spēkā no 1.08.2011.). Noteikumi nosaka kārtību, kādā novērtē un atzīst iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus, un atzīšanas kritērijus.

Lasīt vairāk »