RSS Feed

Apstiprināts jauns otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarts

2014.gada 26. augustā Ministru kabinets (MK) apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos „Noteikumus par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, kas paredz vairākas izmaiņas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošanā.

Lasīt vairāk »Piecās pilsētās vienlaicīgi notiks Karjeras nedēļa (26.-30.11.2012.)

No 26.-30. novembrim (2012) Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar izglītības pārvaldēm, vietējām vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm, augstskolām, jauniešu interešu centriem, bibliotēkām un vietējiem uzņēmumiem rīko Karjeras nedēļu vienlaicīgi piecās Latvijas pilsētās – Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī un Valmierā.

Lasīt vairāk »Starptautiskā konference „Kvalifikāciju ietvarstruktūru augstākie līmeņi: Arī profesionālajām kvalifikācijām?” Rīgā (23.10.2012.)

23. oktobrī (2012) Akadēmiskās informācijas centrs – Latvijas Nacionālais koordinācijas punkts rīkoja starptautisku konferenci „Kvalifikāciju ietvarstruktūru augstākie līmeņi: Arī profesionālajām kvalifikācijām?”, kas notika viesnīcā „Radisson Blu Hotel Latvija” (Elizabetes ielā 55, Rīgā).

Lasīt vairāk »Apstiprināti MK noteikumi par iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu (10.01.2012.)

2012.gada 10. janvārī Ministru Kabinetā apstiprināti noteikumi „Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” (stājās spēkā 13. janvārī), kas izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 59.2 panta piekto daļu (1995, grozījumi spēkā no 1.08.2011.). Noteikumi nosaka kārtību, kādā novērtē un atzīst iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus, un atzīšanas kritērijus.

Lasīt vairāk »