RSS Feed

Jauns Profesiju klasifikators

2016. gada 23.maijā Ministru kabinets pieņēma jaunus noteikumus “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”. Profesiju klasifikatorā profesijas klasificētas grupās atbilstoši Starptautiskās Darba organizācijas noteiktiem kodiem, kā arī noteiktas to kvalifikācijas pamatprasības un profesionālās darbības pamatuzdevumi. Tajā aprakstītas galvenās prasības, kuras ir jāzina un jāprot ikvienam cilvēkam, uzsākot darbu attiecīgajā profesijā.

Lasīt vairāk »Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kas veicinās nodarbināto profesionālo kompetenču pilnveidi

2016.gada 15. jūlijā Ministru kabinets pieņēma darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumus.

Lasīt vairāk »Izveidota trīs ministru Nodarbinātības padome

2016.gada 8. jūlijā pēc Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra Arvila Ašeradena iniciatīvas tika nodibināta trīs ministru – ekonomikas, izglītības un zinātnes un labklājības ministru – Nodarbinātības padome.

Lasīt vairāk »Jauniešu garantijas pasākumi jauniešu bezdarba mazināšanai

Jauniešu bezdarba mazināšanai Latvijā kopš 2014. gada 1. janvāra tiek īstenota iniciatīva „Jauniešu garantija“, kuras ietvaros jauniešiem tiek piedāvāts kvalitatīvs un viņu vajadzībām atbilstošs aktīvā darba tirgus politikas pasākums vai iespēja iesaistīties profesionālās izglītības programmās, kas rada iespēju īsā laikā (1-1,5 gadi) iegūt kvalifikāciju un integrēties darba tirgū. Jauniešu garantijas mērķa grupa Latvijā ir jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu vecumā no 15 līdz 29 gadiem.

Lasīt vairāk »LDDK projekts „Kvalitatīvas prakses darba tirgum”

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) Erasmus+ stratēģiskās partnerības programmas ietvaros īsteno projektu „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (01.09.2014.-31.08.2017.).

Lasīt vairāk »Izstādes „Skola 2015” laikā forumi par darba vidē balstītām mācībām

Izglītības izstādes “Skola 2015” laikā (27.02.-1.03.2015.) Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera organizē forumus par darba vidē balstītām mācībām. Uz forumiem ir aicināti jaunieši, viņu vecāki, skolotāji, karjeras konsultanti.

Lasīt vairāk »Tiešsaistē pieejami diskusiju video par pāreju no profesionālās izglītības uz darba tirgu

2015. gada janvārī Valsts izglītības satura centrs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederācija un konsultāciju uzņēmums „Dynamic University” uzsāka diskusiju ciklu „Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu”. Diskusijas notiek ES Mūžizglītības programmas projekta „VET to Work transition” ietvaros.

Lasīt vairāk »Diskusiju cikls par pāreju no profesionālās izglītības uz darba tirgu

No 2015.gada janvāra līdz aprīlim Valsts izglītības satura centrs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darba devēju konfederācija un konsultāciju uzņēmums Dynamic University organizē diskusiju ciklu „Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu”.

Lasīt vairāk »Parakstīts starptautisks Sadarbības memorands profesionālajā izglītībā (2012)

2012.gada 10.-11.decembrī Berlīnē notikušās izglītības ministru konferences „Profesionālā izglītība un apmācība Eiropā – perspektīvas jaunajai paaudzei” laikā septiņu Eiropas valstu izglītības ministrijas parakstīja Memorandu par sadarbību profesionālajā izglītībā un apmācībā Eiropā.

Lasīt vairāk »Izstāde „Darbs EXPO 2012”

No 7.-8. decembrim (2012) Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiek 4. Latvijas nacionālā izstāde darbam un karjeras iespējām „Darbs EXPO 2012”, kuru rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, interneta personāla atlases uzņēmumu „CV-Online Latvia ” un karjeras portālu „Prakse.lv”.

Lasīt vairāk »« Older Entries