RSS Feed

Izveidota trīs ministru Nodarbinātības padome

2016.gada 8. jūlijā pēc Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra Arvila Ašeradena iniciatīvas tika nodibināta trīs ministru – ekonomikas, izglītības un zinātnes un labklājības ministru – Nodarbinātības padome.

Lasīt vairāk »Darba devēju motivācija iesaistīties darba vidē balstītu mācību ieviešanā

Ekonomikas ministrijas (EM) pasūtītā pētījuma „Par darba devēju motivāciju iesaistīties darba vidē balstītu mācību ieviešanāꞌꞌ mērķis bija sniegt plašāku ieskatu izglītības un ekonomikas politikas veidotājiem par iespējamiem atbalsta pasākumiem darba vidē balstītu (DVB) mācību sistēmas ieviešanai profesionālajā izglītībā.

Lasīt vairāk »Darbaspēka ilgtermiņa prognozēs dominē augstākā līmeņa izglītības kvalifikācijas (2012.gada jūnijs)

Ekonomikas ministrijas sagatavotajā „Informatīvajā ziņojumā par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm” (2012.gada jūnijs) ir raksturota esošā situācija Latvijas darba tirgū, kā arī iekļautas Ekonomikas ministrijas sagatavotās vidēja termiņa darba tirgus prognozes laika periodam līdz 2020.gadam un ilgtermiņa darba tirgus prognozes līdz 2030.gadam.

Lasīt vairāk »