RSS Feed

Valdība apstiprina profesionālo kvalifikāciju sarakstu, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni

2016.gada 26. aprīlī Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr. 263 „Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni”. Noteikumi nosaka tās profesionālās kvalifikācijas pēc arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu apguves, kurās ar noteikumu spēkā stāšanos kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni.

Lasīt vairāk »