RSS Feed

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (23.04.2015.) palielina darba devēju lomu

23. aprīlī Saeima trešajā lasījumā pieņēma grozījumus Profesionālās izglītības likumā. Ar šiem grozījumiem likumā pieaug darba devēju un citu sociālo partneru iesaiste profesionālās izglītības attīstībā un īstenošanā.

Lasīt vairāk »Apstiprināts jauns otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarts

2014.gada 26. augustā Ministru kabinets (MK) apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos „Noteikumus par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, kas paredz vairākas izmaiņas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošanā.

Lasīt vairāk »Valdība atbalsta profesionālās izglītības iestāžu modernizācijas otro kārtu (22.01.2013.)

2013.gada 22. janvārī valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu”.

Lasīt vairāk »No 2013.gada mācību prakses laikā audzēkņi jāapdrošina pret nelaimes gadījumiem

20.11.2012. valdībā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi „Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība”. Šie noteikumi nosaka, ka profesionālās izglītības iestādes vadītājam būs obligāti jāapdrošina praktikanti pret nelaimes gadījumiem mācību prakses laikā, un apdrošinājuma summas minimālais apmērs ir 1000 latu.

Lasīt vairāk »Jaunas prasības izglītības iestādēm, kurās mācās traktortehnikas vadītāji (11.09.2012.)

2012.gada 11. septembrī Ministru kabinetā apstiprināti grozījumi MK noteikumos „Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācību kontroles kārtību” (2.03.2010.), kuri ir izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 22.panta ceturto daļu.

Lasīt vairāk »Vēl 2000 jaunieši varēs iegūt profesionālo kvalifikāciju 1-1,5 gada laikā (4.09.2012.)

04.09.2012. valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas paredz novirzīt Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstītās programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritātes „Izglītība un prasmes” aktivitātēs esošo brīvo pieejamo publisko finansējumu 2 985 935 latu apmērā, t.i., līdzekļi, kas nav izmantoti jau apstiprināto projektu īstenošanai. Šie līdzekļi tiks izmantoti ESF apakšaktivitātes „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” otrajai atlases kārtai.

Lasīt vairāk »Pieņemti grozījumi Profesionālās izglītības likumā (19.04.2012.)

19. aprīlī (2012) Saeima pieņēma grozījumus Profesionālās izglītības likumā. Grozījumi attiecas uz profesionālās izglītības iestāžu nosaukumiem, kas turpmāk būs: profesionālā pamatskola, arodskola, profesionālā vidusskola, tehnikums un koledža.

Lasīt vairāk »Newer Entries »