RSS Feed

Valdība apstiprina profesionālo kvalifikāciju sarakstu, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni

2016.gada 26. aprīlī Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr. 263 „Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni”. Noteikumi nosaka tās profesionālās kvalifikācijas pēc arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu apguves, kurās ar noteikumu spēkā stāšanos kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni.

Lasīt vairāk »Pieņemti MK noteikumi, kas nodrošinās profesionālās izglītības atbilstību EKI prasībām

2016.gada 26. aprīlī Ministru kabinets pieņēma noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.5.2. specifisko atbalsta mērķi „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai”.

Lasīt vairāk »Apstiprināti grozījumi MK noteikumos audzēkņu zināšanu pilnveidei eksaktajos mācību priekšmetos

2016.gada 8. martā Ministru kabinets apstiprināja grozījumus noteikumos par valsts profesionālās vidējās izglītības un valsts arodizglītības standartu. Grozījumi paredz iekļaut dabaszinības vai fiziku, vai ķīmiju kā vispārizglītojošos mācību priekšmetus.

Lasīt vairāk »