RSS Feed

Diskusiju cikls par pāreju no profesionālās izglītības uz darba tirgu

No 2015.gada janvāra līdz aprīlim Valsts izglītības satura centrs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darba devēju konfederācija un konsultāciju uzņēmums Dynamic University organizē diskusiju ciklu „Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu”.

Lasīt vairāk »VIAA semināri par karjeras atbalstu profesionālās izglītības iestādēs

2015.gada sākumā Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu organizē seminārus par karjas atbalstu profesionālās izglītības iestādēs. Semināri paredzēti, lai izstrādātu mācību procesā integrēta karjeras atbalsta programmu profesionālās izglītības iestādē.

Lasīt vairāk »AIC seminārs par mācīšanās rezultātos balstītu atzīšanu profesionālajā izglītībā

2014. gada 12. decembrī Akadēmiskās informācijas centrs – Nacionālais koordinācijas punkts EKI rīkoja darba semināru „Mācīšanās rezultātos balstīta iepriekšējās izglītības atzīšana profesionālajā izglītībā”, kas notika viesnīcā „Avalon”, Rīgā. Seminārs bija paredzēts profesionālās izglītības iestāžu, IZM, VISC, IKVD pārstāvjiem, iepriekšējās izglītības atzīšanas ekspertiem, kā arī darba tirgus pārstāvjiem.

Lasīt vairāk »VIAA semināri par karjeras atbalstu profesionālās izglītības iestādēs

2014.gada novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra uzsāka semināru „Karjeras atbalsts profesionālās izglītības iestādē” pirmo sesiju. Pasākumi tiek organizēti sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu. Semināri ir paredzēti profesionālās izglītības kompetences centru vadītājiem, lai palīdzētu meklēt risinājumus karjeras atbalsta funkciju nodrošināšanai profesionālās izglītības iestādēs.

Lasīt vairāk »VIAA seminārs par ECVET principiem (10.12.2014.)

10. decembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra ECVET aktivitātes ietvaros organizēja semināru „ECVET pamatprincipi mobilitātēm”, kas bija pirmais šāda veida pasākums par ECVET jautājumiem. Semināra mērķis bija uzsākt diskusiju par ECVET principu ieviešanu Latvijā, veicinot izpratni par ECVET elementu pielietojumu un iekļaušanu profesionālās izglītības īstenošanā.

Lasīt vairāk »„Q-Placements” treneru mācības par prakšu kvalitātes uzlabošanu

2014.gada oktobrī projekta „Q-Placements” ietvaros Rīgā notika trīs dienu mācības treneru grupai no Latvijas, Spānijas, Slovēnijas un Nīderlandes. Semināra galvenā tēma bija prakšu organizācijas un norises kā arī prakšu izvērtēšanas kvalitāte sākotnējā profesionālajā izglītībā. Seminārā piedalījās pārstāvji no profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Dalībnieki izmantoja dažādas metodes, lai apzinātu vājās vietas katrā prakses posmā un meklētu piemērotus risinājumus prakšu kvalitātes uzlabošanai.

Lasīt vairāk »Latvijas jaunie profesionāļi iegūst zelta un ekselences medaļas „EuroSkills” konkursā

2014.gada 2.-4. oktobrī Francijā, Lillē notika konkurss „EuroSkills”, kurā startēja jaunie profesionāļi vai profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi vecumā līdz 25 gadiem no 25 Eiropas valstīm. Latviju šajā konkursā pārstāvēja 11 jaunie profesionāļi.

Lasīt vairāk »Karjeras nedēļa un karjeras izaugsmes dienas jauniešiem 2014.gada rudenī

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) laikā no 13. līdz 17. oktobrim jauniešiem organizē „Karjeras nedēļu”, kas norisināsies 15 Latvijas pilsētās un novados. Karjeras nedēļas mērķis ir palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties savām spējām, interesēm un iespējām atbilstošu izglītības ceļu un nākamo profesiju.

Lasīt vairāk »VIAA seminārs par Eiropas kredītpunktu pārnesi profesionālajā izglītībā

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2013. gada 9. maijā rīkoja Leonardo da Vinci programmas tematiskā monitoringa semināru „ECVET kā atbalsts mūžizglītībai”.

Lasīt vairāk »VIAA seminārs karjeras speciālistiem izglītības sistēmā (8.02.2013.)

2013.gada 8. februārī no pulksten 10:00-15:00 Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko semināru „VIAA informatīvais un metodiskais atbalsts karjeras speciālistiem izglītības sistēmā”, kas notiks Valsts administrācijas skolā (Raiņa bulvāris 4, Rīga).

Lasīt vairāk »« Older Entries

Newer Entries »