RSS Feed

Izsniegtas profesionālās izglītības mobilitātes hartas

2016.gada 9.novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra pasniedza Erasmus+ profesionālās izglītības mobilitātes hartas (VET Mobility Charter) astoņām profesionālās izglītības iestādēm. Mobilitātes hartas tām turpmāk ļaus pieteikties Erasmus+ mobilitātes finansējumam vienkāršotā kārtībā.

Lasīt vairāk »Uzmanības centrā profesionālās izglītības pedagogu mācības

Šī gada 25.oktobrī Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā norisinājās Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbībā ar Starptautisko Darba organizāciju (ILO) rīkotais seminārs par tēmu “Profesionālās izglītības pedagogu mācības un attīstība Latvijā”.

Lasīt vairāk »Grozījumi darba samaksas noteikumos profesionālās izglītības skolotājiem

2016.gada 15. jūlijā valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 2. oktobra noteikumos Nr.655 „Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo”. Līdz ar to jaunais pedagogu darba samaksas modelis ar šī gada 1. septembri tieši skars arī profesionālās izglītības iestāžu skolotājus.

Lasīt vairāk »Profesionālās izglītības iestādes turpmākai modernizācijai saņems EUR 104,7 miljonus

2016.gada 29. aprīlī spēkā stājās Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie Ministru kabineta noteikumi Nr. 249 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi”.

Lasīt vairāk »Konkurss uz Erasmus+ profesionālās izglītības mobilitātes hartām

Valsts izglītības attīstības aģentūra ir izsludinājusi konkursu uz Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību (PIA) mobilitātes hartām. Hartai var pieteikties jebkura valsts vai privāta organizācija, kas aktīvi darbojas profesionālās izglītības jomā. Hartas iegūšana dos iespēju no 2016.gada vienkāršotā kārtībā pieteikties Erasmus+ 1.pamatdarbības „Mobilitāte PIA audzēkņiem un personālam” mobilitātēm.

Lasīt vairāk »Izveidoti divi jauni profesionālās izglītības kompetences centri

2014.gada oktobrī un novembrī Ministru kabinets nolēma piešķirt profesionālās izglītības kompetences centra statusu divām profesionālās izglītības iestādēm: Daugavpils Celtnieku profesionālajai vidusskolai un Valmieras Profesionālajai vidusskolai.

Lasīt vairāk »VIAA seminārs par ECVET principiem (10.12.2014.)

10. decembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra ECVET aktivitātes ietvaros organizēja semināru „ECVET pamatprincipi mobilitātēm”, kas bija pirmais šāda veida pasākums par ECVET jautājumiem. Semināra mērķis bija uzsākt diskusiju par ECVET principu ieviešanu Latvijā, veicinot izpratni par ECVET elementu pielietojumu un iekļaušanu profesionālās izglītības īstenošanā.

Lasīt vairāk »IKVD apkopojums par neattaisnotajiem kavējumiem profesionālās izglītības iestādēs

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) 2014.gadā ir veica analītisko izpēti par neattaisnotajiem kavējumiem profesionālās izglītības iestādēs. Analītiskā izpēte veikta 21 profesionālās izglītības iestādē, un pavisam tika aptaujāti 343 pirmā un otrā kursa audzēkņi.

Lasīt vairāk »IZM informē par paveikto profesionālās izglītības strukturālajās reformās (19.08.2014.)

2014.gada 19. augustā Ministru kabinets izskatīja un pieņēma zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto Informatīvo ziņojumu „Par paveikto Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijā un resursu efektīvā izmantošanā, turpinot strukturālās reformas laika posmā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam”.

Lasīt vairāk »Informatīvs materiāls par izglītības iestāžu rīkojumu sagatavošanu (2012)

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir sagatavojis informatīvu materiālu par rīkojumiem un to pielikumiem, kurus izglītības iestādes vadītājam ir jāizdod atbilstoši noteiktiem likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, lai nodrošinātu izglītības iestādes vadības procesus, normatīvo aktu prasību ievērošanu izglītības iestādes darbībā, kā arī veicinātu izglītības procesa īstenošanas kvalitāti.

Lasīt vairāk »« Older Entries

Newer Entries »